JONAVOS LIGONINĖJE ATŠAUKIAMOS PLANINĖS OPERACIJOS

JONAVOS LIGONINĖJE ATŠAUKIAMOS PLANINĖS OPERACIJOS

Jonavos ligoninė informuoja apie naujas priemones ir apribojimus, kurių įstaiga priversta imtis siekiant suvaldyti koronaviruso COVID-19 infekcijos plitimą.

Nuo trečiadienio, lapkričio 4 d., ligoninėje atidedamos arba atšaukiamos visos planinės operacijos, įskaitant dienos chirurgijos paslaugas, ir planinės hospitalizacijos.

Fizinės medicininės reabilitacijos paslaugos, įskaitant ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, vidaus ligų dienos stacionaro paslaugos, vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugos, ambulatorinės ginekologinės konsultacijos laikinai neteikiamos.

Draudžiamas bet koks stacionarizuotų ligonių lankymas.

Pacientams, besikreipiantiems dėl skubiosios pagalbos, paslaugos teikiamos įprastu ekstremaliai situacijai režimu.

Konsultacinės poliklinikos darbas vyksta pagal planą, išskyrus kai kuriuos individualius atvejus. Jeigu su Jumis nesusisiekė Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai ir neatšaukė vizito ar nesiūlė pakeisti jo laiko, tai viskas vyks Jums numatytu laiku ir numatyta tvarka.

Akušerijos ginekologijos skyriuje teikiama skubi ginekologinė ir akušerinė pagalba, ambulatorinės konsultacijos ir dienos stacionaro paslaugos nėščiosioms.

Gimdyvių sutuoktiniams ar partneriams rekomenduojame gimdyme nedalyvauti. Išskirtinėmis sąlygomis, esant atsakingo gydytojo sutikimui, sutuoktiniui ar partneriui gimdyme leidžiama dalyvauti tik atlikus COVID-19 testą ir gavus neigiamą tyrimo rezultatą, ne anksčiau nei 48 val. iki gimdymo pradžios.

Gimdyme dalyvaujantis sutuoktinis ar partneris visą laiką privalo dėvėti respiratorių FFP2 (KN95) klasės ir vykdyti kitus medicinos personalo nurodymus.

Nuotruakų galerija